Suomen Geriatrit ry

Suomen Geriatrit ry:n tarkoituksena on edistää geriatrian käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä, geriatrian alan näkyvyyttä ja vahvistaa geriatrian roolia terveydenhuoltojärjestelmässä. Lue lisää.

Vuoden geriatri tutkii, opettaa ja bloggaa

Geriatrian dosentti Hanna-Maria Roitto Helsingistä on valittu Vuoden Geriatriksi 2024


Geriatripäivät 2024 järjestettiin Oulussa 1.-2.2.2024. Valtakunnallisten koulutuspäivien perinteisenä kohokohtana paljastettiin torstain iltajuhlassa Suomen Geriatrit ry:n valitsema Vuoden Geriatri 2024. Tänä vuonna valituksi tuli geriatrian dosentti, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Hanna-Maria Roitto, LT, jonka ansiolistalla on myös Suomen Lääkäriliiton myöntämä muistisairauksien erityispätevyys.

 Erityisesti muistisairauksiin keskittyneen ansiokkaan tutkimustyönsä lisäksi Roitto on myös osaava ja pidetty kliinikko, jolla on 10 vuoden käytännön työkokemus Helsingin kaupungin geriatrian poliklinikan apulaisylilääkärin tehtävistä. Roitto on alan aktiivinen kouluttaja ja keskustelija. Hänen kiitelty bloginsa ”Tarinoita muistisairauksista” on viime vuosina tuonut muistisairaudet lähemmäs lukijoita, ja samalla myös vähentänyt muistisairauksiin liitettyä stigmaa.

Hanna-Maria Roitto valmistui ylioppilaaksi Jyväskylästä vuonna 1998 ja lääketieteen lisensiaatiksi Kuopion yliopistosta vuonna 2005. Työuransa hän aloitti Helsingissä terveyskeskuslääkärinä. Omaksi erikoisalakseen hän löysi nopeasti geriatrian, mutta kiinnostus kansanterveyteen ja perusterveydenhuoltoon sai hänet erikoistumisensa ohessa suorittamaan myös yleislääketieteen erikoistumiskoulutusvaatimukset.

Roitto on tehnyt merkittävän osan työurastaan Helsingin kaupungin geriatrian poliklinikalla, jossa hän kliinisen työnsä ohella havaitsi, kuinka tärkeää olisi saada lisää tietoa iäkkäiden muistisairauksien hoidosta ja hoidon vaikuttavuudesta. Kun alan tutkimuskirjallisuus oli keskittynyt eniten muistisairauksien syntyyn ja sairauden aikana aivoissa tapahtuviin muutoksiin, olivat muistisairauksien oireet, niiden moninaiset seuraukset ja hoitomahdollisuudet jääneet selvästi vähemmälle.

Aloitettuaan yleiseurooppalaisen The European Academy for Medicine of Ageing-koulutuksen v. 2017, Roitto aloitti tutkimustyön professori Kaisu Pitkälän tutkimusryhmässä. Tutkimustyö eteni nopeasti ja väitöskirja ”Relationship of neuropsychiatric symptoms with falls, psychotropic drug use and quality of life among people with dementia" hyväksyttiin Helsingin yliopistossa v. 2020. Väitöskirjan myötä Roiton tutkimusinto kasvoi, ja nykyisin hänen tutkimustyönsä on laajentunut mm. osaksi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen FINGER-tutkimustiimiä sekä myös muihin kansainvälisiin tutkimusverkostoihin. Kansainvälisiä, vertaisarvioituja alkuperäistutkimuksia Roitto on julkaissut yhteensä 25, ja Helsingin yliopisto nimitti hänet geriatrian dosentiksi vuonna 2023.

Tutkimustyön myötä Roiton toimenkuva on muuttunut. Hän toimii 65 % potilastyössä geriatrian poliklinikalla ja 35 % Helsingin yliopiston kliinisenä opettajana. Hän toimi lukuvuonna 2021-2022 muistisairauksien professorin sijaisena. Potilastyönsä – muistisairaiden ja heidän omaistensa ongelmien ratkomisen ja ohjaamisen - vähenemisen tuottamaa menetystä Roitto on hoitanut lisäämällä yhteiskunnallista vaikuttamistaan ja kouluttamista. Geriatrian kliinisen opettajan roolissa hän toivoo voivansa vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa jokaisella valmistuvalla lääkärillä olisi hyvät perustiedot ikääntyneiden erityispiirteistä ja hoidosta. Roitto on eri tehtävissään painottanut tieteen ja taiteen leikkauspintaa ja arvostavan kohtaamisen keskeistä merkitystä vanhusten hoidossa.

Vuodesta 2021 Roitto on julkaissut säännöllisesti blogiaan ”Tarinoita muistisairauksista”. Sen lukeminen on monin tavoin ajattelua avartavaa - sekä suurelle yleisölle että myös alan asiantuntijoille.

Jokainen Geriatripäivät 2024 tapahtumaan ilmoittautunut on saanut 31.1.2024 sähköpostiinsa etälinkin, joka mahdollistaa koulutustapahtuman seuraamisen myös kotona. Suomen Geriatrit ry:n hallituksen valvomana Tuupa Records Oy viimeistelee juuri yhteyksiä Radisson Blu hotellin kongressisalissa.

Suomen Geriatrit Facebookissa