Tärkeää tietoa Geriatripäivistä 2024

27.1.2024

VR on ilmoittanut kaikkien junien olevan - yöjunia lukuun ottamatta - lakossa perjantaina 2.2.2024. Koska myös Finnair on antanut samalle päivälle lakkovaroituksen, on toimivia vaihtoehtoja Geriatripäiviltä poistumiseen vähän.

Suomen Geriatrit ry:n hallitus on käynyt kiireisiä neuvotteluita useiden eri tahojen kanssa. Pohdinnassa on ollut mm. Geriatripäivien peruuttaminen, siirtäminen tai niiden muuttaminen etäkongressiksi. Kaikki vaihtoehdot on todettu vähintäänkin ongelmallisiksi, koska:

  1. Yhdistys on jo maksanut valtaosan Geriatripäivien kustannuksista, eikä peruutusmahdollisuutta enää ole. 
  2. Etäyhteyteen siirtyminen rikkoisi yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä sopimuksia.
  3. Lakkokevät tuskin päättyy ensi viikkoon, joten tulevaisuuteen siirretyt Geriatripäivät saattaisivat osua jopa nykyistäkin suurempaan lakkosumaan.

Hallitus on päättänyt tänään kriisikokouksessaan seuraavaa: 

  1. Järjestää toimiva hybridiyhteys Geriatripäivien koulutuksellisen annin seuraamista varten niille osallistujille, jotka eivät ajankohtaisen työtaistelutilanteen takia pääse Ouluun. Osallistujille lähetetään tästä lisätietoa myöhemmin.
  2. Hyväksyä Radisson Blu Oulu -hotellin kanssa neuvoteltu merkittävä hinnan alennus ylimääräisestä hotelliyöstä (2.2.). jolloin paluuajankohdan siirtäminen perjantai-illasta lauantaiaamuun onnistuu vähäisin lisäkustannuksin.
  3. Jatkaa Radisson Blu Oulu -hotelliin pika-aikataululla järjestettävän, jäsenistölle parhaiten sopivan, perjantai-illan erityisohjelman selvittelyjä.

Lopuksi: Hallitus esittää toiveenaan, että hybridiyhteydestä huolimatta mahdollisimman moni osallistuja saapuisi vaikeuksista huolimatta Ouluun. Muistutamme, että järjestelyihin jo käytetyt varat ovat yhdistyksemme yhteisiä varoja, joille haluamme kaikki mahdollisimman hyvän vastineen. 

Haastavina aikoina on kollegoiden tapaaminen ja yhteinen juhla erityisen tärkeää. Suomen Geriatrit ry:n hallitus tekee parhaansa, jotta force majeure -olosuhteissakin Geriatripäivät toteutuvat onnistuneesti ja kaikkia osallistujia palvellen.

Suomen Geriatrit ry:n hallitus