Yhteistyötahot

Suomen Lääkäriliiton Geriatrit -alaosasto

Suomen Lääkäriliiton alainen Geriatrit alaosasto (SLG) on perustettu v. 1974. SLG:n johtoryhmä vaihtuu kolmen vuoden välein SG ry:n hallitusvastuuta seuraten. Suomen Lääkäriliiton Geriatrit-alaosasto ottaa kantaa geriatrian erikoisalaa koskeviin asioihin, kuten koulutukseen ja edunvalvontaan. Yhteystiedot löytyvät Lääkäriliiton verkkosivujen jäsenalueelta.  (Yhteystietohaussa ei saa valita mitään ryhmää, vaan siinä kohtaa pidettävä oletuksena oleva KAIKKI. Sen jälkeen löydät Järjestö-otsikon alta alasvetovalikosta kohdan ”Suomen Lääkäriliiton Geriatrit -alaosasto”).

Societas Gerontologica Fennica (SGF)

SGF (Societas Gerontologica Fennica ry) on jo vuonna 1948 perustettu suomalainen moniammatillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää gerontologista tutkimusta, mutta toisaalta myöskin edistää tieteellisen tutkimuksen viemistä käytäntöön. SG ry ja SGF tekevät yhteistyötä, ja monet SG ry:n jäsenet ovat myöskin SGF:n jäseniä. Lisätietoa: sgf.yhdistysavain.fi 

Suomen akuuttigeriatrian yhdistys (Sagy) - https://www.akuuttigeriatria.fi/ 

Suomen psykogeriatrinen yhdistys (SPGY) - https://spgy.yhdistysavain.fi/ 

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat (KaVa) - https://gerontologia.fi/ 


European Geriatric Medicine Society (EUGMS) - https://www.eugms.org/home.html 

EuGMS pyrkii:

  • kehittämään geriatriaa lääketieteellisenä erikoisalana Euroopassa
  • edistämään geriatristen palveluiden saatavuutta kaikkialla Euroopassa
  • tukemaan geriatristen palveluiden ja hoidon kehittämistä
  • edistämään geriatrista koulutusta, edesauttamaan geriatrisen asiantuntemuksen ja siihen liittyvien palveluiden saatavuutta kansalaisille sekä pitämään esillä geriatrian erikoisosaamisen merkitystä EU:n parlamentissa ja komissiossa
  • edistämään näyttöön perustuvia ennaltaehkäisy- ja hoitokäytäntöjä

Nordisk Gerontologisk Förening - https://www.ngf-geronord.se/ 

NGF on perustettu vuonna 1974 ja sen tarkoituksena on toimia pohjoismaisten geriatristen ja gerontologisten tieteellisten seurojen yhteistyöelimenä. Tavoitteena on edesauttaa ja tukea tutkimusta, opetusta ja kehittämistyötä geriatrian ja gerontologian alalla.