Suomen Geriatrit

Yhdistys on perustettu  ja rekisteröity vuonna 2009 Oulussa. Yhdistyksen kotipaikka vaihtuu hallituksen mukana kolmen vuoden välein järjestyksessä Kuopio, Tampere, Oulu, Turku ja Helsinki. Yhdistyksen Helmikuusta 2020 lähtien hallitusvastuu on ollut Tampereella. Vuoden 2022 lopussa yhdistyksellä oli 431 jäsentä.

Toiminnan tavoitteet

Suomen Geriatrit ry:n tarkoituksena on edistää geriatrian käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä maassa sekä kansalaisten tietoisuutta geriatriasta. Lisäksi erikoislääkäriyhdistyksenä pyrkii lisäämään geriatrian alan näkyvyyttä ja vahvistamaan geriatrian ja geriatrien roolia terveydenhuoltojärjestelmässä. 

Toiminta

Suomen Geriatrit ry  (SG ry) järjestää vuosittain jäsenilleen suunnatut Geriatripäivät ja geriatriaan erikoistuvien lääkäreiden koulutuspäivät. Lisäksi yhdistys järjestää muita kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille ja tekee yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa. 

Yhdistyksen jäsenlehtenä on Gerontologia-lehti, jota SG julkaisee yhdessä Societas Gerontologica Fennican ja Kasvun ja vanhenemisen tutkijoiden kanssa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. SG tukee jäsentensä osaamisen kehittymistä myöntämällä matka-apurahoja alan tieteellisiin kongresseihin sekä kannustusluonteisia tutkimusapurahoja.

Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä laillistettu lääkäri (tai luvan lääkärintoimen harjoittamiseen Suomessa saanut lääkäri), joka on suorittanut geriatrin tai siihen läheisesti liittyvän erikoisalan erikoislääkäritutkinnon tai on sitä suorittamassa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Jäsenistön yhteydenpitoa varten tämän sivuston jäsenalueella on eriaiheisia keskustelualueita ja mahdollisuus koulutusten materiaalien jakamiseen. Lisäksi yhdistyksellä on Facebook-sivusto ja -keskusteluryhmä.