Vuoden 2022 Palliatiiviset päivät lääkäreille

  • ke-pe 7.9.12.2022
  • Helsinki

Tarkempaa tietoa tapahtumasta löytyy Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen verkkosivuilta:

https://www.palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi/tapahtumat/vuoden-2022-palliatiiviset-paivat-l/