Ehdota Vuoden Geriatria tai kunniajäsentä

Suomen Geriatrit ry nimeää vuosittain Vuoden Geriatrin. Tittelin saaja julkistetaan helmikuun Geriatripäivien yhteydessä. SG ry:n hallitus valitsee Vuoden Geriatrin jäsenten ehdotusten perusteella.

Sinulla on mahdollisuus ehdottaa ansioitunutta kollegaasi huomioonotettavaksi Vuoden Geriatrin valinnassa. 

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen SG ry:n hallitukselle alla olevalla lomakkeella.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti "kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä". 

Sinulla on mahdollisuus ehdottaa ansioitunutta kollegaasi nimettäväksi kunniajäseneksi. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen SG ry:n hallitukselle alla olevalla lomakkeella.