Tutkimuksen kannustusapurahat haussa 24.10 - 30.11.2022

20.10.2022

Suomen Geriatrit ry julistaa haettavaksi viisi 3000 euron kannustusapurahaa jäsenten tutkimustyön tukemiseen. Hakuaika alkaa 24.10 ja loppuu 30.11.2022.

Kannustusapuraha voidaan myöntää geriatrian tai ikääntymistutkimuksen alan tutkimusta varten, ja sen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla tutkimustyön edistämiseen. Hakijoina tulevat kyseeseen väitöskirjatutkijat ja postdoc-vaiheen tutkijat. Hakijan tulee olla Suomen Geriatrit ry:n jäsen. Henkilöt, jotka viime vuonna saivat SG ry:n kannustusapurahan, eivät voi sitä saada tämän vuoden haussa.

Apurahahakemuksesta tulee selvitä tutkimustyön vaihe ja apurahan käyttötarkoitus. Hakemukseen liitetään tiiviit tutkimussuunnitelma (korkeintaan 3 sivua), ansioluettelo (korkeintaan 1 sivu) ja julkaisuluettelo.

Apurahan saajien odotetaan raportoivan SG:n hallitukselle, miten he ovat apurahan käyttäneet. Lisäksi heidän toivotaan varautuvan kertomaan tutkimuksestaan/tutkimustuloksistaan sopivassa yhdistyksen koulutustilaisuudessa tai Gerontologia-lehdessä erikseen sovittavalla tavalla.

Kannustusapurahaa haetaan oheisella lomakkeella.


Hakuaika on päättynyt.